This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.

Intraprzedsiębiorczość

To proces, w którym pracodawca wchodzi w relację partnerską z pracownikiem w celu stworzenia innowacji - zapewniając odpowiednią przestrzeń, czas i środki finansowe na rozwój pomysłu.

Co możesz zyskać dzięki intraprzedsięrbiorczości?

Intraprzedsiębiorczość pozwala firmie zatrzymać najbardziej przedsiębiorczych pracowników, ułatwiając im rozwój własnych pomysłów w ramach aktualnej relacji z pracodawcą bez ryzyka, które jest niezbędne do samodzielnego wyjścia na rynek.

Dodatkowo, firma może być pierwszym odbiorcą innowacji, co pozwala na naturalne i szybkie jej skalowanie.

Co możesz zyskać dzięki intraprzedsięrbiorczości?

Gdzie jest potencjał

Program intraprzedsiębiorczości jest nastawiony na wyławianie i weryfikowanie potencjalnych innowatorów w firmie i promowanie takich postaw. Zatem w całym procesie nie chodzi o same pomysły, ale o ich autorów – o rozwój ich kompetencji, zdolności i wydobywanie potencjału innowacyjnego.

Pamiętajmy, że nie każdy nadaje się na przedsiębiorcę czy intraprzedsiębiorcę, ale odpowiedzialność wyłowienia i odpowiedniego wspierania takich osób w organizacji leży po stronie przełożonych. Naszą rolą jako Creative Labs pozostaje nakierowanie, mentoring i konsultacje pomysłów.

Taki model i wzajemne zaufanie do każdej ze stron może zagwarantować sukces i wdrożenie unikatowych pomysłów na rynek.
Gdzie jest potencjał

Poznaj Startbox - intraprzedsiębiorczy program Creative Labs

Zobacz Startbox