This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.

Karta Eksperymentu

To prosta instrukcja, która pomaga uczyć się i wyciągać wnioski w trakcie testowania hipotez modelu biznesowego.

Pobierz PDF
Karta Eksperymentu

Dlaczego warto korzystać z Karty Eksperymentu?

Każdy element Modelu Biznesowego, który nie został potwierdzony z potencjalnymi użytkownikami lub klientami jest hipotezą biznesową. Testowanie pomysłu polega na projektowaniu eksperymentów potwierdzających te hipotezy.

Nie ma jednak sensu przeprowadzać eksperymentów, jeśli nie wyciągniesz z nich nauki i nie wykorzystasz uzyskanych informacji. Karta Eksperymentu jest swego rodzaju strażnikiem, który dba o to, żebyś w każdym eksperymencie odnotował swoje obserwacje, wynikające z nich wnioski oraz planowane działania, które mogą usprawnić model biznesowy.

Pobierz PDF

Ale najpierw wpisz poniżej swój e-mail.

    Wysyłając formularz wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących działalności oraz oferty Creative Labs na podany adres e-mail od Creative Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Dworskiej 1, 30-314 Kraków. Dowiedz się więcej.

    Wysyłając formularz zgadzam się na przetwarzanie moich danych zgodnie z polityką prywatności.

    Pobierz
    #stayathome