This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.

Świat intraprzedsiębiorców 2019

Pod koniec roku 2019 zespół Creative Labs w Corporate Startup Summit – zlocie korporacyjnych programów intraprzedsiębiorczośći w Zurichu. W ramach tego wydarzenia mieliśmy okazję poznać najbardziej konkurencyjne programy wewnętrznej stymulacji innowacji pracowniczych oraz powstałe przy ich udziale Start-upy korporacyjne. To dobra okazja, żeby podsumować najciekawsze trendy w tym obszarze oraz wyłowić te organizacje, które mają z czego być dumne.

Corporate Startup Summit
Creative Labs na Corporate Startup Summit 2019

Motywacją do naszego uczestnictwa w tym wydarzeniu była bliższa współpraca z otwartą społecznością Kickbox.org. Kickbox.org to społeczność, która przez ostatnie lata zdominowała obszar intraprzedsiębiorczości stawiając na metodologię Adobe Kickbox– protoplasty naszego Startboxa. Z każdym rokiem pojawiają się nowe wersje tego pudełkowego podejścia generując dobre praktyki nie tylko w korporacyjnych środowiskach, ale też w organizacjach pozarządowych czy nawet w samych administracjach publicznych. Dlatego też warto śledzić trendy w tym obszarze analizując kolejne benchmarki, które mogą wprowadzić wartość dodaną dla naszych klientów.

Do tej pory największą sławę zyskał zespół Kickbox w firmie Swisscom, który po 4 latach jest w stanie pochwalić się nie tylko wewnętrznym procesem filtrującym rocznie ponad 500 pomysłów prowadzących do ponad 10 spin-offów. Kickbox Swisscoma to zespół współpracujący ze szwajcarskimi i niemieckimi korporacjami, który pomógł w ponad 80 z nich wdrożyć program intraprzedsiębiorczości u siebie. Bycie członkiem społeczności kickbox.org to dla Creative Labs bardzo ważny element śledzenia trendów na rynku i wymiany doświadczeń. Wzajemne wspieranie się i dzielenie dobrymi praktykami popularyzuje naszą metodologię globalnie.

Ale nie tylko podejście Kickboxa zasługuje na uwagę. W tym roku wyróżnił się również zespół ds. innowacji w LEGO, który zaprezentował narzędzie do ko-kreacji produktów angażujące bezpośrednio fanów i klientów – LEGO Ideas. To tym kanałem docierają do nas produkty takie jak Lego z „Powrotu do Przyszłości” czy serialu „Przyjaciele”.

Interesującym elementem pozwalającym nam śledzić trendy w tym obszarze były nagrody za najlepsze działania intraprzedsiębiorcze. Tym samym mieliśmy okazję oklaskiwać tegorocznych laureatów w kategoriach:

Najlepsze działania przedsiębiorcze w korporacji:
– OSRAM Digital Launchpad by OSRAM

Najlepszy korporacyjny inkubator/akcelerator:
Wayra Germany by Telefonica O2

Najlepszy korporacyjny StartUp:
MOBIKO by Audi

Najciekawsza współpraca StartUp-Korpo:
PostFinance & tilbago 

Liczymy na to że w przyszłych edycjach będziemy mogli stanąć na podium chwaląc się ciekawymi pierwszymi w historii Kickboxa wdrożeniami z Polski.

Dodatkowy warsztat z StartUp Engagement Framework wzmocnił nasze umiejętności w mapowaniu dojrzałości ekosystemów współpracy korporacji ze StartUpami dając nam narzędzia do warsztatowej pracy z klientami.