This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.

Niezatapialni – rzecz o firmach niepokonanych przez rynkowe zawirowania

Wyobraźmy sobie, że nasza firma płynie na biznesowej tratwie przez rynkowy ocean, nad którym nieustannie szaleje burza. Tratwą jest model biznesowy. Z każdym uderzeniem fal model coraz bardziej się zużywa, a jego kolejne części okazują się przestarzałe i nieadekwatne do aktualnej pogody. Płyniemy coraz wolniej i coraz bardziej niestabilnie. W podobnych sytuacjach sprawdzi się taktyka płynnej wymiany elementów i ulepszania tratwy bez utraty pozycji. O takim płynnym serwisowaniu firmy traktuje najnowsza książka Strategyzera – The Invincible Company.

W zasadzie każdy, kto miał do czynienia z projektowaniem modelu biznesowego, zna dwa podstawowe narzędzia, które pozwalają szybko i sprawnie opisać pomysł na przedsięwzięcie biznesowe – to Business Model Canvas oraz Value Proposition Canvas, dwa wciąż aktualne hity. Stworzył je Alex Osterwalder, szwajcarski przedsiębiorca i konsultant, założyciel firmy Strategyzer. Te dwa modele, kamienie węgielne pracy nad pomysłami, tworzą podstawę do analizy potencjału firmy i projektowania różnych scenariuszy z nią związanych.

The Invincible Company rozwija metodologie przedstawione w poprzednich publikacjach Strategyzera: Business Model Generation, Value Proposition Design i Testing Business Ideas. Równocześnie, idąc o krok dalej, pokazuje, jak korzystać z tej bazy, aby opisać bardziej dynamiczne procesy i zwizualizować zmianę, jaką projektujemy w naszej firmie.

Książka zaskakuje już od momentu otwarcia, bo podobnie jak Grę w klasy można ją czytać na różne sposoby. The Invincible Company tworzy trzy równoległe narracje odpowiednie dla różnych odbiorców: Doświadczonych liderów, ekspertów do spraw innowacji oraz dla przedsiębiorców. Każdy z nich może się skupić na najważniejszych aspektach swojej roli w procesie.

Posługując się znanymi przykładami, Strategyzer przedstawia receptę na nieprzerwane odświeżanie modelu biznesowego za pomocą innowacji, która napędza ciągłą transformację firmy.

Mapowanie portfolio innowacji

Na początku firma powinna przeprowadzić systematyczną analizę opracowywanych innowacji, ocenić, na jakim etapie się one znajdują, oraz nadać im priorytety.

Pomysły grupujemy w dwóch obszarach: eksploracji i eksploatacji [1]. Pomysły z pierwszego obszaru oceniamy pod kątem ryzyka i zwrotu z innowacji, a w przypadku drugiego obszaru podejmujemy to ryzyko i staramy się wygenerować zwrot. Do mapowania tego procesu służy nowe narzędzie proponowane przez firmę Strategyzer – mapa portfolio, która systematyzuje zarządzanie potencjałem nowych pomysłów i ryzykiem, z jakim wiąże się każdy z nich. Te innowacje powinny stale napływać i sprawnie wpasowywać się w Business Model Canvas firmy.

Ekosystem ciągłych zmian strategicznych

Profesjonalne zarządzanie tym łańcuchem innowacji może w różnoraki sposób wpływać na model biznesowy, co w dłuższej perspektywie prowadzi do ustanowienia serii gotowych recept na radykalne zmiany modelu biznesowego. Zmian tych można dokonać, eksploatując nowe pomysły. Niezatapialna firma charakteryzuje się tym, że poszerza tę bibliotekę w miarę napływu nowych pomysłów i zmian okoliczności rynkowych, a także świadomie z nimi eksperymentuje, modyfikując części Business Model Canvas w następujący sposób:

Zakulisowe i premierowe przełomy pokazują nam, jak można zrewolucjonizować sposób tworzenia wartości przez firmę. Z kolei przełomy w recepcie na zysk odzwierciedlają zmiany w sposobie dostarczania wartości konkretnym grupom docelowym. Taki podział kanwy pozwala zobaczyć ją jako ekosystem ciągłych zmian strategicznych, a nie jako stały porządek.

Ostatecznym celem rozwoju firmy jest wprowadzenie kultury ciągłej transformacji biznesowej strategicznie napędzanej innowacją. Aby zrobić to świadomie, powinniśmy odpowiedzieć sobie na trzy kluczowe pytania (i projektować nasze ciągłe zmiany w odpowiedzi na nie): „Jakich wyników oczekujemy?”, „Jakie zachowania nas do nich prowadzą?”, „Co nas zbliża a co oddala od tych wyników?”. Odpowiedzi na te pytania będą różne w zależności od tego, czy patrzymy z punktu widzenia lidera zmiany, z perspektywy struktury organizacji czy wpływających na nią innowacji.

Podsumowanie

Na szczęście nie jest to sucha teoretyczna zabawa; książka to bardzo obszerne studium najciekawszych zmian zaobserwowanych wśród różnych liderów rynku. Publikacja sama w sobie jest biblioteką gotowych rozwiązań i inspirujących pivotów ze świata wielkiego biznesu. The Invincible Company projektuje transformację firmy, oswajając ją z ciągłą zmianą, budując kulturę ciągłej walidacji hipotez – już nie jako reakcję na kryzys lub pandemię COVID-19, ale na co dzień, na zawsze.

Autor:
Jakub Kruszelnicki
CIO Creative Labs


1. Wszystkie tłumaczenia pochodzą od autora recenzji.

#stayathome