This site uses cookies to provide social media features and analyze the traffic.

Dobre praktyki intraprzedsiębiorczości #1: Adobe Kickbox

Kickbox to dziś jeden z najbardziej podziwianych programów innowacyjnych na świecie. Metodykę stworzoną jako program wewnętrznej przedsiębiorczości w Adobe, przez lata dostosowało na własne potrzeby i wdrożyło tysiące firm.

Cele programu to aktywizacja pracowników oraz odkrycie i tworzenie cennych pomysłów biznesowych. Do ich osiągnięcia Adobe wykorzystało ducha przedsiębiorczości ukrytego w pracownikach różnych departamentów i pozwoliło im wziąć bezpośrednią odpowiedzialność za przekształcenie własnych pomysłów w nową wartość. Innymi słowy Adobe znalazło w swojej strukturze miejsce na uwolnienie potencjału intraprzedsiębiorczości.

Jak to działa?

Program skupia się na dostarczeniu każdemu zmotywowanemu pracownikowi wsparcia niezbędnego do samodzielnej pracy z innowacyjnym pomysłem. Opiera się na koncepcji pudełka, które przekazuje dyspozycji pojedynczego innowatora sprawdzony proces innowacji oraz niezbędne zasoby. Praca z ćwiczeniami i listami kontrolnymi, buduje sześciostopniową  ścieżkę innowacji pozwalającą zamienić własny pomysł w zweryfikowany produkt biznesowy.

Mark Randall, wiceprezes Adobe ds. Kreatywności, po raz pierwszy wprowadził Kickbox w 2012 roku nazywając go „aniołem biznesu dla każdego pracownika”. Najbardziej charakterystycznym elementem programu była prepaid’owa karta kredytowa o wartości 1000$ w każdym z tysiąca pudełek. Ten odważny krok opłacił się i wkrótce
Kickbox cieszył się sukcesem w całej organizacji.

Fundamenty

  • Program  innowacji dostępny dla wszystkich członków organizacji.
  • Skoncentrowany na pomysłach, których właścicielami są pracownicy.
  • Prawdziwe pieniądze są przekazywane do dyspozycji pracowników na testowanie nowych pomysłów.

“Gdy zaufasz ludziom, spełnią twoje oczekiwania. Będą właścicielami swojego pomysłu. Zdecydują jak wykorzystać zasoby i znajdą sposób, żeby pójść dalej.”

Mark Randall, Adobe’s Chief Strategist and Vice President of Creativity

Wyniki w liczbach

Przed wprowadzeniem programu, Adobe prototypowało 12 – 24 produktów i usług każdego roku.

W pierwszym roku funkcjonowania Adobe Kickbox przetestowano dzięki Red Box (runda 1) blisko 1000 pomysłów, a 23 z nich doczekały się inwestycji w etapie Blue Box (runda 2). Wykorzystano przy tym budżet do tej pory wykorzystywany do pracy nad kilkoma pomysłami.

Kickbox nie ogranicza się jednak do nowych produktów lub usług.  Wiele udanych projektów Kickbox to ulepszenia już istniejących lub usprawnienia procesów. Tego rodzaju projekty zazwyczaj mają natychmiastowy wymierny zwrot z inwestycji i łatwo jest stwierdzić ich powodzenie.

„Kickbox niekoniecznie musi dotyczyć opracowania nowego lub ulepszonego produktu lub usługi. Chodzi o zmianę sposobu myślenia o innowacjach i  popieraniu pomysłów. Dawno minęły czasy, kiedy można powiedzieć „Po prostu WIEM, że to się sprzedaje!”. Teraz chodzi o udowodnienie tego za pomocą testów na żywo. Prawdziwym sukcesem jest zmiana kulturowa, którą umożliwia Kickbox.”

James Lockman, Manager, Digital Media Services
at Adobe Systems, uczestnik programu

Owoce programu

Sukcesem, który objął całą firmę jest aktywizacja pracowników i budowa kultury innowacji przenikającej różne departamenty. Program Kickbox zmienił sposób myślenia pracowników o rozwoju nowych usług, produktów i wprowadzaniu ulepszeń. Jednak jego najlepszą częścią są pomysły zamienione w rzeczywistość.

Adobe Knowhow

Projekt pozwalający użytkownikom kreatywnego oprogramowania Adobe na publikowanie filmów instruktażowych na temat doskonalenia umiejętności, takich jak fotografia i programowanie. W ciągu ostatnich trzech lat działalności zgromadził ponad milion twórców, którzy udostępnili ponad 20 milionów strumieni wideo. W 2018 ze względu na zmianę strategii biznesowej firma pożegnała się z serwisem, ale jego doświadczenia zostały wykorzystane przy tworzeniu Adobe eLearning oraz Adobe Creative Cloud.

Project Breathe

Autor pomysłu, Scott Unterberg prosząc Marka Randalla o opinię dotyczącą oddolnego programu medytacji dla pracowników Adobe, usłyszał, że projekt najprawdopodobniej nie zadziała. Jednak to Scott był właścicielem pomysłu, który dalej rozwijał. Project Breathe po przeprowadzonej walidacji uzyskał akceptację wdrożenia i okazał się niezwykle udanym wewnętrznym programem uważności i medytacji, a jego uczestników można znaleźć w biurach na całym świecie. Więcej o projekcie można przeczytać na blogu Adobe.

Memory Maker

Wennie Liang, starszy menedżer ds. Inżynierii w Adobe, chciała stworzyć projekt, który pomoże jej dzielić się doświadczeniem bycia mamą. Specjalny algorytm synchronizuje zdjęcia i muzykę tworząc pokaz slajdów. Projekt został zintegrowany z Adobe Lightroom jako funkcja synchronizacji wideo.

Fotolia – Adobe Stock

Dane pozyskane w ramach jednego z projektów doprowadziły do nabycia przez firmę banku zdjęć Fotolia i stworzenia wyselekcjonowanych kolekcji wysokiej jakości zdjęć, grafiki, filmów i innych materiałów udostępnianych przez wiodącą społeczność twórczą na świecie. Z czasem serwis został przekształcony w Adobe Stock i gromadzi ponad 90 milionów wysokiej jakości zdjęć i wektorów.

Rosnąca popularność

Firma Adobe po własnym sukcesie udostępniła Kickbox do szerokiego wykorzystania i wiele dużych organizacji zaadaptowało go w swoim środowisku, w tym jako jedni z pierwszych MasterCard i Cisco. Najgłośniejszą i najbardziej widoczną adaptacją programu jest Kickbox by Swisscom. Zespół należący do szwajcarskiego giganta nie tylko dostosował program do swoich potrzeb, ale wydał podręcznik Kickbook, będący rozszerzeniem metodyki oraz stworzył platformę informatyczną do zarządzania programem.

„Pomiędzy moimi konsultacjami, nauczaniem i pisaniem (studiów przypadków) współpracowałem z około trzydziestoma firmami przy ich programach innowacyjnych i jest to (Kickbox) najbardziej otwarta wszechstronna mobilizacja talentu innowacyjnego pracowników, z jaką się spotkałem.”

Jeremy Dann, adiunkt w USC Marshall School of Business, który przeprowadził studium przypadku Adobe Kickbox

Dziś zespół Swisscom i Mark Randal łączą siły tworząc Kickbox Foundation. Organizacja ma na celu łączenie praktyków pracujących z podejściem Kickbox, stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i rozpowszechnianie materiałów open-source.

Jako Creative Labs również należymy do społeczności skupionej wokół Kickbox Foundation. Bazując na doświadczeniu firmy Adobe, stworzyliśmy program rozwoju innowacyjnych pomysłów Startbox, który wpisuje się w  światowy trend rozwoju intraprzedsiębiorczości. Jako zespół ekspertów z różnych obszarów pracy z pomysłami chcemy razem z polskimi firmami wdrażać podejście, które odnosi ogromne sukcesy zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Europie.

Autor:
Roland Rychlik

#stayathome